Pada tahun 1050 H (1680 M) Kerajaan Pagaruyung telah mengeluarkan satu keputusan berupa Sunnah 1050 yang berisikan penempatan Raja-Raja di Rantau ( Darat dan Laut ) di mana ada terdapat masyarakat yang berasal dari ketiga Luhak di Minangkabau.

Naskah ini disebut juga Tambo Nan Salapan dengan isi sebagai berikut:

1)  Adapun nan tingga di tanah Aceh ialah nan banamo Sultan Syariat berpangkat Rahim. Anak cucu Daulat yang dipertuan dalam Nagari Pagaruyung, asal mulonyo rajo-rajo di negeri Aceh, malimpah ka Patahan Batu, lalu ka tanah labuah kaliliang, lalu ke Deli. Adapun Deli taklukka Aceh. Itulah kebesaran Rajo Aceh nan turun tamurun, lalu sakarang kini, nan tiada marubah rubah, waris nan manjawek dek Rajo Aceh, nan di tarimo dari Niniak kito. Wallahualam.

2)  Adapun nan tingga di dalam nagari Banten, malimpah lalu ka Batawi, Sultan Nan Banamo: Marhabat Maruhum Alam, anak cucu yang dipertuan di dalam nagari Pagaruyung, tatkala asa mulonyo Raja di tanah Jawa, lalu ke Johor ka Manggali, kaliliang Banten Batawi, semuanya tanah Banten ialah kebesaran Raja Banten, beroleh khalifah dari yang dipertuan nan sati, memberi ijin mutlak serato sumpah sati, kalalamullah di dalam Koto Pagaruyung, Darussalam.

3)  Adapun nan tinggal turun temurun di dalam nagari Jambi Sultan Bagindo Tuan Rabbi, anak cucu Daulat yang di pertuan dalam nagari Pagaruyung, tatkala asa yang dipertuan dalam nagari Pagaruyung, tatkala asa mulonyo jadi rajo dalam nagari Jambi, lalu melimpah ka Batang Hari sampai ka hulu Batang Sangie, tatkala asa mulonyo jadi Rajo di dalam nagari Jambi 12 Koto Sungai Babi, tatkala masa dahulunyo, itulah kabasaran dan mukjizat, Sultan Bagindo Rabbi, nan dijawek turun tamurun, beroleh derajat nan tinggi di bari Allah Subhanahuwataala, amin ya rabbal alamin.

4)  Adapun yang turun tamurun ka Palembang katurunan di tanah Jawa asal mulonyo jadi Raja ialah, nan banamo Sultan Bagindo Ibnu Rahim, anak cucu Daulat yang dipertuan di dalam nagari Pagaruyung, Tinggal di dalam Nagari Palembang, malimpah lalu ka Musi, sampai turun ka Bugis Makasar, di dalam laut kaliliang tanah Bugis, ialah darajat dan mukjizat Sultan Bagindo Ibnu Rahim, Khalifatullah Muhammad Rasulullah. Amin

5)  Adapun nan turun tamurun ka nagari Pariaman tatkala, akan badiri, belum banamo Tiku Pariaman, hanyo banamo Sungai Salak, nan tingga didalam nagari Pariaman, ialah nan banamo Sultan Maharajo Dewa, anak cucu Daulat yang dipertuan Nan Sati di dalam Koto Pagaruyung, tatkala asa mulonyo manjadi Rajo di Pariaman, malimpah lalu ka Natal sakuliliangnyo, kurnia Allah subhanahuwataala, baroleh Khalifah dari pado bapaknyo, karena mukjizat Tuanku Nan Sati, dalam Nagari Pagaruyung, Nan Khalifah datang dari dalam syurga jannatun naim. Rahman Muhammad Rasulullah.

6)  Adapun nan turun tamurun dalam nagari Indrapura, tatkala asa mulonyo jadi Raja Indrapura, nan banamo Sultan Muhammad Syah, anak cucu daulat nan dipertuan nan Sati, didalam nagari Pagaruyung, itulah yang mulo-mulo jadi Rajo di Indrapura, balahan tingga di dalam nagari Muko-Muko, Partamuan Rajo Rajo dahulunyo, balun banamo Muko Muko, sakalian hamba rakyat mangko turun ka tanah Padang, hinggo Lawik Nan Sadidiah, lalu ka pulau kaliliangnyo, kapado Rajo Indrapura Kaliling itu, itulah kabasaran Sultan Muhammad Syah Indrapura, nan oleh Khalifah di bari Allah, katurunan Daulat nan dipertuan Sati, Khalillullah di Pagaruyung.

7)  Adapun nan turun tamurun ka dalam nagari Sungai Pagu, iolah nan banamo Sultan Besar, Barambuik Putieh, Bajangguik Merah, anak cucu daulat dipertuan nan Sati, dalam koto Pagaruyung, asa mulonyo jadi Rajo dalam Alam Sungai Pagu, malimpah lalu kabandar Nan Sapuluah, di situlah Rajo nan Barampek, keliliang Alam Sungai Pagu. Semuanya itu beroleh Khalifah, dari pado Tuhan yang banamo Rahman, tatkala manjunjung mangkuto alam nan mamilih Tanah Nan Sakapa di dalam alam nangko, berwasiat Sungai Pagu yang terjadi di dalamnyo.

8)  Adapun nan turun tamurun ka nagari Indragiri, Sultan Kadhi Indra Sakti, anak cucu daulat nan dipertuan di dalam nagari Pagaruyung, asa mulonyo manjadi Rajo di nagari Indragiri lalu ka Kuantan sampai ka Riau, kaliling Indragiri Riau, adapun Riau takluk pado Indragiri, Riau baroleh Khalifah dari Indragiri, katurunan daulat nan Sati dari nagari Pagaruyung, itulah daulat na baroleh mukjizat, nan di bari Allah swt Alaihissalam, katurunan Adam di dalam syurga jannatun nain, amin ya rabbalalamin Tuhan Yang Maha Esa.

Bamulo Sultan Nan Salapan Rajo ialah nan banamo Sultan Rajo Siak anak cucu nan dipertuan dalam nagari Pagaruyung jua adonyo, ialah nan Kerajaannya di nagari Siak Malimpah lalu ka Kualo Kampar.

Tambo ini ganti baganti, salin basalin, turun tamurun kapado urang tuo kito, datang datang sakarang kini, barubahpun tiak barang sadikit syak dan mungkir akan tambo ini, dimakan kutuk daulat yang dipertuan, dimakan biso kawi dinagari, karena itulah pitaruah daulat, yang dipertuan sultan nan sati, nan di alam Alam Minangkabau, di dalam Koto Pagaruyung, karena turun Firman Allah ta’ala, tersebut dalam Al Qur’an, inni ja’alna, fil ardhi khalifah.

Mangko tasabuiklah pulo, turun tamurun di dalam Pulau Paco, katurunan Sultan Nan Duobaleh, di dalam alam ini, karena kabasaran dan mukjizat daulat di dalam Koto Pagaruyung Katurunan Wali Allah daripado langit nan katujuah :

1)  Adapun nan turun tamurun ka nagari Jambi adalah anak cucu yang dipertuan nan banamo Sultan Rabi, katurunan dalam nagari Pagaruyung jua;

2)   Adapun nan turun tamurun ka dalam nagari Rokan, iolah nan banamo Ali Aladin, anak cucu yang daulat, yang dipertuan dalam nagari Pagaruyung jua;

3)  Adapun nan turun tamurun ka dalam nagari Muko Muko, ialah nan banamo Sultan  Maharaja Bunsu, anak cucu daulat nan Dipertuan nagari Pagaruyung jua;

4)  Adapun nan turun tamurun ka nagari Indrapura, ialah nan banamo Sultan Muhammad Syah, anak cucu daulat nagari Pagaruyung jua;

5)  Adapun nan turun tamurun ka nagari Lingga ialah nan dipertuan Sultan Bahauddin, anak cucu daulat nagari Pagaruyung jua;

6)  Adapun nan turun tamurun ka nagari Tanah Labuah, ialah nan banamo Sultan Maheramsyah, anak cucu daulat yang dipertuan nagari Pagaruyung jua;

7)  Adapun nan turun tamurun ka nagari Batang Mangguang adalah nan banamo Tiku Pariaman, nan banamo Sultan Maharajo Depang, keredaan yang dipertuan nagari Pagaruyung;

8)  Adapun yang turun tamurun ka tanah Tarumun nan banamo Sultan Indradiraja, keredaan daulat nagari Pagaruyung jua;

9)  Adapun nan turun tamurun ka tanah Tarumun ialah nan banamo Sultan Khaerullah, keredaan daulat nan dipertuan nagari Pagaruyung jua;

10)  Adapun nan turun tamurun ka tanah Naning/ Nunang ialah nan banamo Sultan Datuk Makhudum, anak cucu Datuk Ketumanggungan kabasaran daulat nan Dipertuan Nagari Pagaruyung jua;

11)  Adapun nan turun tamurun ka tanah Ratih / Rasiat ialah nan banamo Sultan Maharaja Ruhum, kabasaran daulat nan Dipertuan Nagari Pagaruyung jua;

12)  Adapun nan turun tamurun ka nagari Sosok Taboh, ialah nan banamo Sultan Ahmad Syah, anak cucu nan dipertuan nagari Pagaruyung jua.

Sakalian Nan Tasabuik itu, takluk majasi sakalian jajak babaliak ka Gudam Balaijanggo yang di masyhurkan alam ini. Amin ya rabbal alamin.

Inilah Tambo Tambo Tambo yang berisikan Rajo Rajo nan amat sabananyo, sambah daulat kito, kun kataNya Fayakun kata Muhammad, Allah yang bersifat cadik, Allah – Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.
Wassalam.

Sumber:

http://marisma.multiply.com/journal/item/236/Tambo_Sultan_Nan_Salapan.

Advertisements